Rozhýbej svůj jazýček, aneb rozvoj řeči v mateřské škole

 

Na základě žádosti o udělení akreditace dle § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nám byla udělena akretitace  Č. j.: MŠMT - 15389/2016-2-511 vzdělávacího programu: Rozhýbej svůj jazýček, aneb rozvoj řeči v mateřské škole.

 

Vzdělávací cíl:

Poskytnout pedagogickým pracovníkům MŠ podrobnější náhled do problematiky řečového rozvoje dítěte a představit jim možnosti preventivní podpory komunikativních kompetencí u dětí předškolního věku, které lze využívat v každodenní praxi.

 

Teoretická část:

Důsledky narušené komunikační schopnosti v období zahájení školní docházky - PhDr. Kalabisová (1 hod.)

Specifice vývoje řeči v předškolním věku - Mgr. Lenka Kořínková (2hod.)

Diskuse s reflexe

 

Praktická část:

Význam preventivního rozvoje řečiv mateřské škole - Mgr. Iveta Bittnerová (2 hod.)

Vliv pohybové aktivity na rozvoj řeči u předškoláka - Mgr. Vedmochová (1 hod.)