Motoráček PV        

 

je název kroužku pohybových her, který se svou činností zaměřuje na rozvoj

jemné a hrubé motoriky, posílení pohybových schopností a dovedností 

a grafomotoriku.    

Kroužek je určen pro předškoláky  a děti s odkladem školní docházky. 

V rámci kroužku jsou zavedena grafomotorická cvičení na uvolnění ruky

a cvičení na posílení a rozvoj obou mozkových hemisfér.  

Hlavní myšlenky našeho kroužku vychází z motta.

 

 Motto:      

 

Jede vláček Motoráček                                                   

            z kopce dolů do zatáček.

 

           Všude tam, kde zastaví,

           všechny děti pobaví

           a do školy je připraví.

 

           Pojďte si s ním děti hrát,

           nebudete litovat.

            

        

Náplň

 

Naším hlavním cílem je připravit děti na vstup do první třídy. Hravou formou rozvíjíme pohybové schopnosti, dovednosti, obratnost a sociální kompetence. Veškeré aktivity  vycházejí z vývojových předpokladů této věkové skupiny a individuálních potřeb dětí včetně potřeb specifických. 

Ve spolupráci  s PPP (pedagogicko-psychologická poradna) byla vytvořena Metodika grafomotorických cvičení pro 1. stupeň základních škol. Využitím metodické řady uvolňovacích cviků je nám umožněno systematicky rozvíjet hrubou a jemnou motoriku, grafomotoriku, doplněnou o  rytmizaci pohybu (písničky, říkadla). Dále uplatňujeme cvičení na rozvoj kooperace hemisfér, kde za pomocí křížených cviků dochází k přirozenému vývoji a spolupráci obou mozkových hemisfér. Tato rovnováha je pro budoucí prvňáčky důležitá a je dobrým předpokladem úspěšného zvládnutí trivia (čtení, psaní, počítání).

Kombinace pohybu a grafomotorických cvičení je ideální variantou jak vašim dětem umožnit radost, zábavu a současně zajistit co nejlepší přípravu na ZŠ.

 

V letošním školním roce 2019/2020 je kroužek pouze součástí TVP v MŠ Žešov pod vedením Mgr. et Mgr. Vedmochové.