Historie

 

Jak to všechno začalo

Jmenuji se Iva Ficová. Vystudovala jsem Fakultu tělesné kultury v Olomouci obor ATV ( aplikovaná tělesná výchova). Jsem oprávněná pohybově pracovat s dětmi tzv. normálními, ale i s těmi, které mají různé problémy.  Navíc jsem si během mateřské dovolené rozšířila vzdělání a absolvovala jsem dvouletý kurz Školní speciální pedagog. Mám tři děti, které byly pro mne tou největší motivací začít pracovat s nejmladší věkovou skupinou. Tato skupina je dost často opomíjená a aktivity zaměřené na všestranný rozvoj pohybových schopností a dovedností se v našem regionu hledají docela těžko.

Prvotním impulsem bylo v roce 2008 oslovení kolegyň z prostějovského Mateřského centra, které mi nabídly možnost věnovat se a pohybově rozvíjet děti ve věku od 3 let. Jelikož pracuji na ZŠ a MŠ Jana Železného, bylo mi umožněno kroužek realizovat na naší škole. Zpočátku mi pomáhaly kamarádky, které byly, stejně jako já, na MD. V současné době spolupracuji jen s Magdou Vedmochovou, která vystudovala Fakultu tělesné kultury v Olomouci obor Rekreologie (pedagog volného času) a Pedagogickou fakultu v Olomouci obor učitelství pro MŠ,  je matkou dvou dětí a tudíž je její vztah k předškolnímu vzdělávání více než kladný. Již pátým rokem vede pohybovou část kroužku a zpracovala "Tematický program" pro rozvoj pohybových dovedností. Magda je kreativní a má velký  organizační talent. Její počítačová gramotnost je na vysoké úrovni, a tak tvorba a aktualizace webových stránek je její doménou.

Společně se doplňujeme a věříme, že se vašim dětem bude u nás a s námi líbit.

Těšíme se na vás.

Iva Ficová, Magda Vedmochová