Poděkování Olomouckému kraji

11.11.2013 20:10

Děkujeme Olomouckému kraji za poskytnutí neinvestičního příspěvku, 

který bude použit na částečnou realizaci 

Stimulačního 

grafomotorického programu 

při přípravě dětí pro vstup 

    do první třídy ZŠ.