Spolupráce s MŠ Jana Železného

 

Každý čtvrtek dopoledne probíhá Stimulační grafomotorický program (SGP) přímo v tělocvičně mateřské školy a stal se součástí ŠVP. 15 učitelek školy bylo seznámeno s metodikou křížových cvičení a byly jim poskytnuty veškeré informace týkající se SGP včetně tematického programu a souboru pohybových cvičení a her. 

 

 

Spolupráce s SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené

Kosmonautů 4, Olomouc

 

Podařilo se nám prosadit kroužek Motoráček PV v mateřské škole pro sluchově postižené v Olomouci. Probíhá každý čtvrtek od 9:30 hod. Do kroužku se přihlásilo 9 dětí, jejichž sluchový handicap vyžaduje náročnější přístup, proto volíme jednodušší cvičení (méně mluvení, více předcvičování).  Ze strany učitelek máme velkou podporu v naší činnosti, neboť dobře ví, že je pro děti velkým přínosem ve všech oblastech rozvoje osobnosti. Navíc se děti vzájemně lépe poznávají, objevují nové činnosti, se kterými se v životě se svým handicapem jen tak nesetkávají, protože jsou většinou od intaktních vrstev více izolovány. Kroužek v této škole vnímáme jako mimořádně potřebný a prospěšný, cvičení zaměřujeme zejména na rovnováhu, koordinaci pohybu a držení těla, které jsme vyhodnotili u přihlášených dětí jako nejpotřebnější.

 

 

Spolupráce se Zdravou anglickou mateřskou školou v Nedvězí

 

Od letošního školního roku (2014/2015) probíhá v prostorách třídy MŠ každé pondělí od 14:30 kroužek Motoráček. Přihlášeno je zde 14 dětí, primárně je nabízen předškolákům, reálně jej navštěvují děti od 4 let. Podle tematického plánu rozvíjíme a spojujeme pohybovou gramotnost a grafomotoriku. Využíváme široké škály nejrůznějších her a cvičení, které jsou orientovány na základní pohybové činnosti, základy gymnastiky, jógy, dechová cvičení, psychomotoriku, pohybovou spolupráci, vnímání rytmu a další. Používáme různé pomůcky a nářadí, které pomáhají rozmanitosti a přidávají na zajímavosti hodin, zároveň pomáhají rozvoji manipulace s předměty různého typu. V hodině zařazujeme křížová cvičení, grafomotorická cvičení (ovál, osmička), sledujeme správné sezení a držení tužky. Děti jsou motivovány nejen oblíbeným pohybovým cvičením, ale i odměnami v podobě sbírání nálepek smajlíků.