Však my na vás vyzrajeme, aneb v týmu se to lépe táhne

 

Na základě žádosti o udělení akreditace dle § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nám byla udělena akretitace  Č. j.: MŠMT - 15389/2016-2-511 vzdělávacího programu: Však my na vás vyzrajeme, aneb v týmu se to lépe táhne.

 

Vzdělávací cíl:

Interaktivní vzdělávací zážitkový program pro sborovny základních a středních škol, zaměřený na posílení týmové spolupráce, vzájemnou oporu a podporu při práci s dětmi, dětskými kolektivy i rodiči a nácvik základních  autopsychologických dovedností sloužících k ošetření osobnosti učitele a s učitelským povoláním spojené zátěže.

 

Tematická náplň:

1) Úvodní konzultace s vedením školy

Nastavení zakázky, smluvní podmínky, stanovení požadavků a očekávání ze strany vedení školy, stanovení termínů pro semináře, výběr vhodných prostor a potřebného technického zázemí. Určení „komunikační spojky“ – konkrétní osoby, která s námi bude průběžně řešit organizační záležitosti.

2) 1. setkání (195 min - 4 x 45 min. + 1 přestávka 15 min)

Nastavení zakázky, požadavků a očekávání ze strany pedagogického sboru, nastavení komunikačních pravidel a pravidel bezpečí; seznamovací techniky a techniky na odbourání zábran; analýza spokojenosti a problematických oblastí metodou brainwritingu, diskuse.

3) 2. setkání (195 min.) 

Komunikace - vedení rozhovoru s žákem, s rodičem, v běžné i problematické či krizové situaci, asertivita, sebeprezentace, práce se zpětnou vazbou; komunikace v týmu – bloky a omyly, haló efekt, labelling, rozdělení rolí, časové limity, reálné možnosti a metody spolupráce v prostředí školy.

4) 3. setkání (195 min.)

Zátěž, stres, prevence syndromu vyhoření; osobnostní předpoklady a limity; profesionalita versus osobní postoj; psychosomatika a co nám sděluje.

5) 4. setkání (195 min.)

Teambuilding - hravé a zábavné techniky na rozvoj spolupráce v rámci pedagogického sboru a současně přenositelné do třídních kolektivů. Reflexe kurzu, zpětné vazby- evaluace.

6) Závěrečná konzultace s vedením školy

Výstupy Kurzu, evaluační zpráva + doporučení postupů pro podporu týmových procesů.

 

Přehled lektorů:

Mgr. Kateřina Motlová

Mgr. Vlasta Recová

PhDr. et Mgr. Kristina Kalabisová 

Mgr. et Bc. Magda Vedmochová