Stimulační grafomotorický program

 

Na základě žádosti o udělení akreditace dle § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nám byla udělena akretitace  Č. j.: MŠMT - 21511/2013-2-524 vzdělávacího programu: Stimulační grafomotorický program

 

Vzdělávací cíl:     

Proškolení pedagogických pracovníků MŠ v teoretických a praktických znalostech prevence grafomotorických obtíží. Seznámení s významem pohybu pro připravenost dítěte na nácvik psaní v 1. třídě, důsledky psychomotorické nevyzrálosti v období zahájení školní docházky a praktická ukázka cvičební lekce.

 

Teoretická část:  

A)

Význam pohybu pro připravenost dítěte na nácvik psaní v 1. třídě - Mgr. Blanka Stříteská

Absolventka Pedagogické fakulty UP v Olomouci (Učitelství pro školy pro mládež vyžadující

zvláštní péči - 1992), vedoucí  speciální pedagog v PPP Prostějov (20 let praxe v PPP)

B)

Důsledky psychomotorické nevyzrálosti v období zahájení školní docházky - PhDr. et Mgr. Kristina Kalabisová

Absolventka jednooborové psychologie na UP v Olomouci (2009)

Absolventka Pedagogické fakulty na UP v Olomouci (Učitelství pro 1. stupeň a speciální

pedagogika - 2008), školní psycholog 

 

Praktická část:    

Prezentace cvičební lekce - Mgr. et Bc. Magda Vedmochová

Absolventka Fakulty tělesné kultury na UP v Olomouci (Rekreologie - pedagog volného času - 1998)

Absolventka předškolní pedagogiky na Pedagogické fakultě UP v Olomouci,  Motoráček - kroužek pohybových her

(od 2011), učitelka MŠ

 

  Školení 4.4.2014
 
Kontakty: 
 

Mgr. Blanka Stříteská 

Telefon: + 420 723 083 792

E-mail: blankstrit@seznam.cz

 

PhDr. et Mgr. Kristina Kalabisová

Telefon: + 420 774 290 782

E-mail: kristina.kousalova@seznam.cz

 

Mgr. et Bc. Magda Vedmochová

Telefon: + 420 606 105 101

E-mail: m.vedmochova@volny.cz