Prevence výukových obtíží při čtení, psaní a počítání v 1. ročníku ZŠ

 

Na základě žádosti o udělení akreditace dle § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nám byla udělena akretitace  Č. j.: MŠMT - 27575/2015-1-707 vzdělávacího programu: Prevence výukových obtíží při čtení, psanÍ a počítání v 1. ročníku ZŠ.

 

Vzdělávací cíl:

Seznámit pedagogické pracovníky MŠ a ZŠ (elementaristky) s významem senzomotorické vyzrálosti dětí (žáků) jako předpokladu zvládání školních dovedností v 1. ročníku  ZŠ a představit možnosti podpory rozvoje smyslového vnímání a motoriky v podmínkách MŠ a při obtížích při nácviku trivia v 1. třídách ZŠ.

Teoretická část:

Faktory ovlivňující úspěšný vstup dítěte do školy (způsobilost dítěte po stránce tělesné, kognitivní, sociální a emoční, školní zralost, školní připravenost, zkoušky školní zralosti) - Mgr. Blanka Stříteská (4 hod.)

Praktická část:

Smyslového vnímání jako významný předpoklad pro úspěšné zvládání školního učiva a práce s výstupy z vyšetření dítěte v PPP - Mgr. et Bc. Magda Vedmochová (3 hod.)