Pohyb jako prostředek harmonického rozvoje předškoláka

 

Na základě žádosti o udělení akreditace dle § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nám byla udělena akretitace  Č. j.: MŠMT - 17526/2014-1-542 vzdělávacího programu: Pohyb jako prostředek harmonického rozvoje předškoláka

 

Vzdělávací cíl:     

Seznámit pedagogické pracovníky MŠ a přípravných ročníků ZŠ s významem pohybových aktivit pro fyzický, psychický i sociální rozvoj osobnosti dítěte, nalézt potřebné teoretické základy pro vytváření pohybového programu v mateřské škole i praktické příklady činností a her. 

 

    Význam pohybu jako nutné součásti zdravého životního stylu přispívající k dosažení harmonického 

    rozvoje osobnosti - PhDr. et Mgr. Kristina Kalabisová (2 hod.)

    

    Podpora pohybové zdatnosti dítěte předškolního věku - Mgr. et Bc. Magda Vedmochová (4 hod.)

 

Kontakty: 
 

 

PhDr. et Mgr. Kristina Kalabisová

Telefon: + 420 774 290 782

E-mail: kristina.kousalova@seznam.cz

 

Mgr. et Bc. Magda Vedmochová

Telefon: + 420 606 105 101

E-mail: m.vedmochova@volny.cz