Příměstský tábor (2013)

 

Na přelomu prázdnin se nám podařilo uskutečnit  příměstský tábor "Piráti a námořníci" v prostorách MŠ Jana Železného. Cílem bylo aktivně vyplnit volný čas, který  děti o prázdninách mají a současně je připravit na jednodušší vstup do první třídy. V dopoledních hodinách jsme se zaměřili na rozvoj hrubé motoriky formou nejrůznějších pohybových her, dle Stimulačního grafomotorického programu (SGP) jsme rozvíjeli grafomotoriku a posilovali rozvoj a spolupráci mozkových hemisfér. Děti se zábavnou formou seznámily a případně rozšířily slovní zásobu z angličtiny s kvalifikovaným lektorem. V odpoledních hodinách jsme se věnovali rozvoji jemné motoriky, kooperaci ruky a oka prostřednictvím výtvarných činností a vyzkoušely jsme různé výtvarné techniky.                                           

Hráli jsme si na piráty a námořníky, navštívili jsme hřebčín v Běleckém Mlýně a neminul nás ani boj o poklad.