Poděkování

24.11.2014 14:13

Tímto mnohokrát děkujeme

Magistrátu města Prostějova

za veřejnou finanční podporu, 

kterou jsme v letošním roce využili 

na vzdělávání 

pedagogických pracovníků 

a materiálně-technické vybavení.