Poděkování Magistrátu města Prostějova

06.05.2013 17:30

V letošním roce 2013 se nám podařilo získat

veřejnou finanční podporu Magistrátu města Prostějova.

Tato podpora byla použita na nákup grafomotorických pomůcek, 

výtvarné pomůcky, sportovní vybavení, vzdělávání pedagogických 

pracovníků.

Děkujeme