Zprostředkované učení

 

Od školního roku 2013/2014 spolupracujeme s Mgr. Blankou Stříteskou, která pracuje jako speciální pedagog a vede kurz zprostředkovaného učení. Za využití metody Feuersteinovo instrumentální obohacování bude účastníkům kurzu nabídnuta možnost zažít zkušenost zprostředkovaného učení. Zprostředkované učení je vysoce efektivní způsob podpory úspěšnosti dítěte v procesu výuky ve škole. Rodič se naučí, jak se s dítětem učit, jak se učit ze zkušenosti, jak poznatky strukturovat, organizovat, učit se myslet v souvislostech, jak svou práci naplánovat, předem promyslet strategii, kterou úkol vyžaduje, změnit strategii, pokud se změní podmínky úkolu apod.  Osobním prožitkem při práci s pracovními listy (Instrumenty - pracuje se převážně jen s papírem a tužkou.) si účastník kurzu zvnitřní principy zprostředkovaného učení, v rámci skupinové interakce prožije zkušenost sdílení i opodstatněné tolerance k druhým. V průběhu práce s instrumenty se nehodnotí, nesoutěží, respektuje se osobní tempo každého jedince. Klade se důraz na spolupráci a naslouchání.

 

Cílem kurzu je:

1. Náprava deficitních - oslabených kognitivních (poznávacích) funkcí

2. Obohacování slovní zásoby, rozšiřování pojmosloví

3. Rozvoj vnitřní motivace formou rozvíjení návyků

4. Podněcování motivace pro řešení úkolů a problémových úkolů

5. Probouzení vhledu a hloubavého myšlení

6. Změna role pasivního příjemce neprodukujícícho informace v aktivního původce nových informací

7. Obnovení pozitivního sebepojetí

8. Změna postojů

 

Reflexe frekventantů 1. kurzu zprostředkovaného učení:

Ze začátku jsem měla pocit a strach ze soupeření a časového vymezení a zachování klidu. Přínosné bylo prožití pocitu, že jsme to dokázala. Umožnilo to poznání sebe sama – některých schopností či naopak úskalí. Použití v praxi – doufám, že se při učení s dětmi budu nabytými informacemi řídit a ocenila bych příště více konkrétních příkladů – např. na konkrétním dítěti ukázat strategii plnění úkolu. Podle mě to byl i trénink empatie – jak se děti cítí, když jim něco nejde a mají omezený čas a musí se soustředit, když zrovna chtějí dělat něco jiného.

 

Řešení úkolů mě bavilo. Nějaký čas mi trvalo pochopit, k čemu mi to bude dobré, kam směřujeme. Obávám se, že kurz nemá vliv na mou trpělivost, ta „bezbřehá“ asi nikdy nebude. Jsem ráda, že jsem se seznámila s lektorkou, vyřešila některé moje pochybnosti o dítěti. Analýzu řešení problémů jsem znala již ze školy, ale snad jsem se naučila ji v budoucnu k něčemu použít.

 

Můj první pocit při pohledu na instrument sestávající z několika stran hustě posetých tečkami byl poněkud smíšený – dokážu to vůbec? Ale v průběhu práce a rozebírání postupu a nacházení správných řešení jsem měla stále lepší pocit /který jen občas vystřídala mírná panika, že to přestávám vidět/, že jsem schopna dokončit stránku a i další a složitější. Při práci v Kurzu jsem si uvědomila /a připomněla/ ty správné principy, které napomáhají řešení problémů – a nejen těch na papíře, ale i v životě – diskuse a tzv. přemosťování a uvědomování si souvislostí i s každodenním životem. Já osobně jsme si uvědomila, kde se můžu zlepšit, myslím tím i při práci se synem, který se připravuje na školu a krásně vidím, jak uplatňování principů z práce na instrumentu pomáhá naší společné činnosti. Děkuji.

 

Jsem ráda, že jsem měla tu možnost se naučit, jak postupovat při učení s budoucím prvňáčkem. Uvědomila jsem si, že každý opravdu potřebuje jiný čas a postup. Bylo to pro mě velmi přínosné a naučné. Za mě palec nahoru.

 

Obohacení při práci s mými dětmi. Získání většího klidu při plnění úkolů. Nové poznatky, se kterými jsme se doposud nesetkala. Zkušenosti využiji příští rok u svého prvňáčka. Porovnání různých přístupů a názorů maminek mezi sebou ve skupině.